MENADŽER KOJI RAZUMIJE KUPCA

Disciplina procesa prodaje kroz redovite, ciljane i pripremljene obilaske klijenata nalazi se u središtu koncepta na kojemu je izgrađen Taktika CRM. Menadžer prodaje ovdje je informirani dirigent takvog procesa, sposoban upravljati prodajnim teritorijima, učinkovitošću njihovih obilazaka i efektivnošću svake posjete. Optimizacija prodajnog terena i promjene prioriteta obilazaka kroz segmentaciju klijenata ili definiranje fokusiranih kampanja, samo su neke od poluga koji od kaotičnog događanja prodaju pretvaraju u kontrolirani proces.

DJELOTVORAN I MOTIVIRAN SURADNIK

U Taktika CRM-u suradnik je aktivan sudionik u procesu prodaje. Inovativni Taktika alati mu omogućuju dohvat marketinškog materijala putem mobilnih platformi na samom sastanku, definiranje optimalnog plana obilazaka te doseg najkritičnijih podataka potrebnih za obavljanje posla i definiranje prioriteta. Taktika CRM daje suradniku moć izravnih pregovora kroz jednostavno pokretanje narudžbi izravno od veledrogerija. Kad tome dodamo automatizaciju administracije i ažuriranja adresara, na suradniku ostaje samo da se fokusira na obilaske i vrijednost farmaceutskog portfelja koji pokriva.

ANALITIKA KAO PODRŠKA

Taktika CRM analitički modul je jedan od naših najvećih uspjeha. Klijenti ga jednostavno obožavaju. Fleksibilno kreiranje analiza po najrazličitijim dimenzijama, praćenje obilazaka, kampanja ili prodajnih rezultata te analitka kod planiranja akcijskih planova i teritorija, samo su neke od mogućnosti koje pruža ovaj modul. Dodate li tome automatizaciju dosega podataka iz veledrogerija i konekciju na IMS podatke, shvatiti ćete zašto je donošenje informiranih odluka glavna odlika svakog Taktika CRM klijenta.

AUTOMATIKA ADMINISTRACIJE

Taktika CRM je program za podršku prodaji i jedna od odrednica našeg dizajna je omogućavanje fokusa na prodajni proces i dobrobiti klijenata i pacijenata. Fokus nije moguć ako smo opterećeni administracijom. Naša vizija su prodajni menadžeri i suradnici koji su oslobođen pritiska svakodnevnih evidencija i administracije. Stoga se Taktika CRM integrira s veledrogerijama za potporu naručivanju u dva klika na mobilnom uređaju, vođenje kalendara obilazaka automatski ispunjava evidenciju radnog vremena i putne naloge, a i ažuriranje hijerarhije artikala naš je posao.

Zatražite DEMO, Kontaktirajte nas mailom ili telefonom

Taktika sadrži web i mobilno sučelje za Android platformu. Web sučelje je izvedeno u responzivnom dizajnu koje se prilagođava cijeloj radnoj površini ekrana, a Android sučelje podržava offline mod rada tako da se može koristiti na terenu i u područjima sa slabijim mobilnim Internet signalom.

Analize prodaje i posjete izvedene su u sustavu poslovne inteligencije s grafičkom vizualizacijom svih podataka.

Taktika može biti postavljena na našem cloudu ili na serveru korisnika.

TAKTIKA CRM

Taktika CRM je sustav za upravljanje odnosima s klijentima osmišljen prema zahtjevima farmaceutskih kompanija. Stručni suradnici mogu svoje dnevne aktivnosti voditi i na svom pametnom telefonu ili tabletu putem mobilnog klijenta CRM-a.

Upravljanje klijentima

Dobra baza klijenta osnova je svakog CRM sustava. Kroz Taktika CRM možete kvalitetno upravljati bazom svojih klijenata i ustanova

 • Centralizirani pristup svim kontaktima u realnom vremenu
 • Jedinstvena baza klijenata za sve module
 • Kategorizacija klijenata
 • Kreiranje mailing listi
 • Pregled posjeta i investicija po klijentu i ustanovi
 • Hijerarhijska vizualizacija povezanosti (bolnica, odjel, liječnik)
 • Prikaz lokacije klijenta na mapi

Planiranje posjeta i izvještavanje

Modul koji suradnicima daje listu “klijenata koje treba posjetiti“ i na taj način pomaže u optimizaciji rada stručnog suradnika. Na jednostavan način suradnik može:

 • Unaprijed planirati posjete po klijentima
 • Voditi kalendar svojih aktivnosti
 • Tjedno izvještavati managere o realiziranim posjetama

Upravljanje brandovima

Kako bi olakšali rad djelatnika u kontaktima s klijentima bitni dio Taktika CRM-a su baza produkata i baza znanja. Upravljanjem brandovima možete:

 • Pratiti promociju produkata i brandova
 • Pohraniti marketinške podatke o produktima i brandovima
 • Upravljati produktima putem pristupa bazi znanja odgovorima na najčešća pitanja
 • Kreirati i pratiti grupe brandova

Upravljanje kampanjama

Kako bi što lakše integrirali aktivnosti na terenu sa procesima u uredu i poboljšali segmentaciju i targetiranje tržišta kod uvođenja novog produkta možete koristiti modul kampanja pomoću kojeg ćete:

 • Kreirati promotivne kampanje pomoću kojih ćete targetirati klijente po više kriterija
 • Definirati kanale promocije
 • Pratiti planirane i ostvarene troškove u promotivnim kampanjama
 • Pratiti investicije na klijentu

Upravljanje teritorijem

Kako bi što efikasnije organizirali prodajnu silu kroz naše alate možete jednostavno organizirati raspodjelu klijenata po stručnim suradnicima i pratiti uspješnost takve segmentacije.

Prezentacije

Prezentacijski modul pTaktika je modul namijenjene za tablet uređaje koja integrira aktivnosti marketinga i suradnika na terenu, te omogućava upotrebu tableta kao efikasnog prezentacijskog alata.

Osnovne funkcionalnosti pTaktike su:

 • Jednostavni pristup do svih stručnih i marketing materijala sa svrhom prezentacije tih materijala klijentima ili interne edukacije stručnih suradnika
 • Materijali mogu biti u raznim oblicima multimedije: slika, prezentacije ili video/zvuk
 • Svaki materijal može se klasificirati po brandu, grupi ili suradničkom timu kojem je namijenjen
 • Sustav prati kojem klijentu (liječniku) je prezentiran koji materijal. Materijali se mogu i poslati klijentu emailom izravno iz aplikacije
 • Suradnik može uz svaku prezentaciju ili promotivni materijal upisivati komentare liječnika koje dobije prilikom prezentacije. Te zabilješke šalju se marketingu i product managerima, te ostaju evidentirani uz liječnika u CRM-u.

Putni nalozi

Putni nalog je zakonski dokument tvrtke koji prati djelatnika te tvrtke na službenom putovanju izvan mjesta stanovanja. Dokument pod nazivom “putni nalog” mora sadržavati sljedeće elemente:

 • Putni nalog (kojim se djelatniku nalaže odlazak na put te koji mora biti ispisan i odobren prije polaska na put)
 • Obračun putnih troškova
 • Izvještaj o završenom službenom putovanju.

Taktika modulom za putne naloge:

 • Pružamo alat koji uvodi kontrolu i smanjuje greške u popunjavanju suradničkih putnih naloga
 • Skraćujemo potrebno vrijeme za upis putnih naloga jer sustav iz zabilježenih posjeta povlači izvještaj o službenom putovanju te omogućuje upis kilometraže vozila u mobilni modul na smartphoneu.

Duple posjete

Zadaća managera je, između ostalog, odlaziti u duple posjete sa suradnicima sa ciljem razvoja suradnika, povećanja prodaje i unaprjeđenja poslovnih odnosa.

Modul duplih posjeta sadrži:

 • Definicija obrazaca s KPI-evima i rasponima ocjena
 • Evaluacija rada suradnika po postavljenim KPI-evima
 • TO DO lista za suradnike
 • Analiza napretka suradnika prema zadanim KPI-evima

Mobilni modul za duple posjete omogućuje da manager i suradnik zajednički popune obrazac evaluacije nakon završene zajedničke posjete.

Analize posjeta i investicija

Fleksibilni modul koji može izračunati ukupne investicije u pojedinog klijenta po produktima i usporediti ih sa dostupnim podacima o prodaji.

Pomoću BI sustava možete:

 • Pratiti analizu realiziranih posjeta i investicija (na razini stručnog suradnika, tima suradnika, teritorija ili nadustanove).
 • Pratiti frekvencije obilaska klijenata po suradniku
 • Praćenje analiza planiranih i realiziranih posjeta na razini stručnog suradnika, regije ili tržišta
 • Pratiti rad suradnika (dana na terenu, obilazaka dnevno, obilazaka po grupi kupaca )

HZZO izvještaji

Potpisom Ugovora o etičkom oglašavanju lijekova sa HZZO-om farmaceutske kompanije obvezuju se elektronički kvartalno obavještavati HZZO o troškovima promocije svojih lijekova.

 • HZZO kvartalni izvještaj u formatu po HZZO specifikaciji i u Excel formatu za ispis i kontrolu
 • Interna analiza troškova po svim dostupnim poljima
 • Kontrola stanja: prikaz stanja iz uplata i povrata prema HZZO-u i usporedba sa sumom pojedinačnih troškova za prijavu HZZO-u po kvartalu.

TAKTIKA PRODAJA

Praćenje Prodaje je sustav poslovne inteligencije proizašao iz zahtjeva farmaceutskog tržišta da prodajni predstavnici i sve razine rukovođenja farmaceutskih tvrtki imaju uvid u detaljne informacije o prodaji njihovih proizvoda do prodajnog mjesta.

Praćenje Prodaje podržava automatski prihvat podataka u formatima koje isporučuju sve veledrogerije u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji te prikaz tih podataka na gotovim poslovnim analizama koje su dostupne preko internet pretraživača na prijenosnom računalu ili tabletu.

Analize prodaje

Uz pomoć analiza prodaje možete povezati suradnika sa podacima o prodaji po produktima i ustanovama.

Predefinirane analize uključuju:

 • Prodaje po ustanovi
 • Prodaja po suradniku
 • Prodaja po županiji/regiji
 • Prodaja po produktu, brandu, BU
 • Izvještavanje o ulazu vaših produkata u veledrogerije (konsignaciji)
 • Tjedni izvještaji o prodaji
 • Paralelno izvještavanje prema CIP cijenama produkata

Naručivanje

Taktika Naručivanje je Android aplikacija pomoću koje suradnik ili KAM na jednostavan i brz način može na tabletu promovirati prodajne akcije i zaprimiti narudžbu tijekom posjete ljekarni te ju automatski proslijediti veledrogeriji. Sustav omogućuje praćenje realiziranih narudžbi po suradniku i akciji.

Komercijalno dogovaranje

Komercijalno dogovaranje automatizira provedbu i praćenje komercijalnih dogovora s ljekarnama.

Podržani procesi ovog modula sadrže:

 • Dogovaranja i definicije uvjeta dogovora
 • Obračuna završenih perioda
 • Izvoz obračunatih odobrenja prema drugim IT sustavima interno i prema vanjskim partnerima (veledrogerijama)
 • Analiza obračunatih odobrenja prema više parametrima

Planiranje

Alat za planiranje dio je sustav koja omogućuje planiranje prodaje i analizu ostvarenja plana u svakom momentu. Raspodjela godišnjeg plana po mjesecima se radi na osnovu sezonalnosti prethodnog perioda.

Kroz ovaj modul možete planirati:

 • Naturalno ili financijski
 • Na mjesečnom, kvartalnom ili godišnjem nivou
 • Po suradniku i produktu, suradniku i brandu, suradniku i gradu,
 • Pratiti realizaciju prodaje u odnosu na plan u preglednim analizama poslovne inteligencije

Tenderi

Ovaj modul omogućuje kontrolu i analizu prijava na tendere koje raspisuju bolnice i ustanove.

 • Praćenje ponuda koje su izravno slane naručitelju i koje su išle preko veledrogerija
 • Vezivanje i arhiviranje prateće vanjske dokumentacije vezane uz tender
 • Pretraživanje po svim dostupnim elementima (naručitelj, produkt, grupa, konkurencija, veledrogerija itd..).